HD

  • Opto Tech HD прогресивни лещи

    Opto Tech HD прогресивни лещи

    Дизайнът на прогресивните лещи OptoTech HD концентрира нежелания астигматизъм в по-малки области от повърхността на лещите, като по този начин разширява областите на идеално ясно зрение за сметка на по-високи нива на замъгляване и изкривяване.Следователно, по-твърдите прогресивни лещи обикновено показват следните характеристики: по-широки зони на разстояние, тесни зони на близко разстояние и по-високи, по-бързо нарастващи нива на повърхностен астигматизъм (тясно разположени контури).