MD

  • Opto Tech MD прогресивни лещи

    Opto Tech MD прогресивни лещи

    Съвременните прогресивни лещи рядко са абсолютно твърди или абсолютно меки, а по-скоро се стремят към баланс между двете, за да постигнат по-добра цялостна полезност.Производителят може също така да избере да използва характеристиките на по-мек дизайн в далечната периферия, за да подобри динамичното периферно зрение, докато използва характеристиките на по-твърд дизайн в близката периферия, за да осигури широко поле на близко зрение.Този подобен на хибрид дизайн е друг подход, който съчетава разумно най-добрите характеристики на двете философии и е реализиран в дизайна на прогресивните лещи MD на OptoTech.